Patient Support

HUR DIAGNOSTISERAS HYPERTROF KARDIOMYOPATI?

 

HCM identifieras genom en av flera vägar, presentation av symtom, kliniska fynd eller familjehistoria. Att veta om HCM är närvarande i hjärtat börjar oftast med avbildning av hjärtat med ekokardiogram eller hjärt-MRT. Genetisk testning kan användas men måste börja med någon som redan har visat klinisk HCM (hjärtat är redan tjockt). Om en HCM-främjande mutation hittas kan deras nära släktingar sedan testas för samma mutation, för att se om de löper risk att utveckla HCM.

EKG monitor at ICU in hospital

Testerna inkluderar:

Elektrokardiogram (EKG eller EKG)
Ekokardiogram (eko)
Fysisk undersökning
Cardiac Magnetic Resonance Imaging (CMR eller MRI)
Holtermonitor, händelsemonitor eller loopinspelare

Andra tester kan behövas, inklusive: hjärtkateterisering eller ett hjärt-lungstresstest.

Felaktig diagnos

Det är inte ovanligt att se personer med diagnosen astma, ångestattacker, panikattacker eller någon form av depression, bara för att upptäcka att den bakomliggande orsaken till symtomen är HCM. I decennier fanns det betydande förvirring mellan "idrottshjärta" och HCM. diagnosen "idrottshjärta" är faktiskt mycket sällsynt och vanligtvis förknippad med högintensiv tävlingsuthållighet atletisk deltagande (cykling, längdskidåkning, rodd). Även om båda kan få hjärtat att tjockna, är "atletens hjärta" vanligtvis ett med ett normalt EKG och kommer att återgå till normala mätningar när sporten upphör.

 

De med HCM rapporterar ofta symtom som felklassificeras som icke-hjärtat. I en undersökning av HCMA rapporterade 19 % att de fick rådet att olika former av astma var skyldiga till andnöd. 17 % rapporterade att de fick diagnosen ångest eller panikattacker när de rapporterade känslor av att hjärtat slog. 18 % rapporterade en diagnos av depression när de förklarade att de saknade energi eller ville delta i sociala evenemang och 51 % fick höra att deras onormala hjärtljud helt enkelt var "oskyldiga blåsljud".

Diagnosis and decision making in HCM with Harry m. Lever, md.

Citations:

Maron, B.J. and Salberg, L.  Hypertrophic Cardiomyopathy: For patients, their families and interested physicians.  Blackwell Futura: 1stedition 2001,81 pages; 2ndedition 2006, 113 pages; 3rdedition pending publication 2014

Gersh, B.J., Maron, B.J., Bonow, R.O., Dearani, J.A., Fifer, M.A., Link, M.S., et al. (2011). 2011 ACCF/AHA guidelines for the diagnosis and treatment of hypertrophic cardiomyopathy. A report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on practice guidelines. Journal of the American College of Cardiology and Circulation, 58, e212-260.

 

HCMA 6/2021