HYPERTROFISK KARDIOMYOPATIS SVENSKA SÄLLSKAP

Hypertrofisk Kardiomyopatis Svenska Sällskap är en patient- och intresseförening för HCM. Föreningen är ideell och bildades 29 augusti 2022. Det är en Riksförening i Sverige men välkomnar även medlemmar från övriga Norden. Föreningen utgörs av personer med HCM och personer med genetiskt anlag eller familjär hereditet för HCM och dess undergrupper. Vi samarbetar internationellt med HCMA (Hypertrophic Cardiomyopathy Association) i USA, vilken fungerar som mentor i HCM-frågor.
- Vår målsättning är att vara ett stöd för personer med HCM och deras närstående.
- Att sprida information och kunskap om frågor som berör HCM området.
- Att tillvarata HCM intressen inom hälso- och sjukvård, tandvård, rehabilitering, life science (läkemedel och andra typer av behandlingar) samt andra områden i samhället som påverkar livssituationen för personer med HCM.
- Att etablera samarbete med sakkunniga inom ovanstående områden nationellt och internationellt.
Print

Vi är två kvinnor med HCM diagnoser; Marianne Barret Witteberg som har hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati och har genomgått en myektomi och papillarmuskelrepositionering i Lund med utmärkt resultat samt att hon även har en ICD inopererad.

Den andra av oss, Lottis Hörting, har efter flera decennier av felbehandling och missad diagnos p.g.a. ovanlig anatomi, nu i november 2021 fått sin operation med myektomi och mitralisplastik med papillarmuskelrepositionering.

Det vi har gemensamt är att det tagit många år att få en diagnos trots tilltagande symptom på HCM och under vårt respektive sökande efter information under åren har vi
insett hur begränsat det är med information, kunskap och forskning inom HCM området.

Detta har bidragit till att vi vill bidra till ökad medvetenhet och kunskap om HCM och år 2021 startade vi upp en Facebook grupp för HCM patienter i samarbete med Hypertrophic Cardiomyopathy Association (HCMA) i USA. Nu i augusti 2022 tar vi nästa steg och startar upp Föreningen Hypertrofisk Kardiomyopatis Svenska Sällskap.

Om du vill ha mer information som patient, vårdgivare eller partner vänligen kontakta oss via detta formulär.
Please enter your name.
Please enter a message.

HCMSS (HCM Swedish Society)
Adress: Sagogången 55, 422 45 Hisings Backa

Du når oss under normala öppettider på:

+46 607018103

Email: hcm.svenska.sallskap@gmail.com

Website: https://hcmsvenska.se/